Vedtægter for Frøbjerg Koret

Vedtægter

§ 1.      Aftenskolens navn: Frøbjergkoret

§ 2.      Hjemsted: Frøbjerg Samlingshus

§ 3.      Formål: 

  • At udbrede kendskabet til sangskatten
  • At opleve fællesskabet gennem sangen
  • At udvikle den enkeltes sangevner
  • At glæde andre med vores sang ved koncerter og lign.

§4        Betingelser for medlemskab:
Åbent for alle, som synger rimeligt rent

§5        Generalforsamling: afholdes 2. øveaften ved sæsonstart

§6        Bestyrelsen består af 5 personer, som alle vælges for 2 år:

  • Formand (vælges i lige år for en periode på 2 år)
  • Næstformand (vælges i ulige år for en periode på 2 år)
  • Sekretær (vælges i lige år for en periode på 2 år)
  • Kasserer (vælges i ulige år for en periode på 2 år)
  • PR og scarpbogsholder (vælges i ulige år for en periode på 2 år)

§ 7.      Regnskab
Godkendes på generalforsamlingen. Udover kontingent til lederløn, indbetales et beløb til en gavekasse, som bestyres af kassereren. Regnskab for Gavekassen fremlægges også på generalforsamlingen.

§8        Tegningsret:
Formand og kasserer har tegningsret

§9        Revisor:
2 revisorer påser, at regnskabet stemmer overens med bilag. De vælges for 2 år på generalforsamlingen – 1 i lige år og 1 i ulige år.

§10      Vedtægtsændringer kan ske på generalforsamlingen med accept fra 2/3 af fremmødte medlemmer. Ændringerne skal være fremsendt til medlemmerne 14 dage inden generalforsamlingen.

§11      Dagsorden til generalforsamlingen skal være fremsendt til medlemmerne 14 dage før generalforsamlingen.

§12      Ophør af foreningen: Ved aftenskolens ophør tilfalder evt. midler Frøbjerg Festspil.

§13      Sæsonen: Fra 1. torsdag i september til medio april.

Husordensvedtægter:

Repertoire:
Dirigenten forestår repertoiret sammen med repertoireudvalget, som består af en repræsentant fra hver stemmegruppe. Kormedlemmerne kan dog komme med forslag. Repertoireudvalget vælges for 1 år.

Festudvalg:

Festudvalget vælges for 1 år

Arrangementer:

Dirigenten forestår i samråd med kormedlemmerne korets løbende arrangementer.

Afbud til en øveaften eller et arrangement skal meddeles dirigenten eller et medlem af bestyrelsen i så god tid som muligt.

 

 

Midspar 2016CAVERION LOGO BLUE rev3Fyens Stillads annonce 1041Vestfyen logo gron gennemsiaarupdk logo header

Bemærk: Vi bruger cookies.

Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Læs mere

Jeg er indforstået

Alle danske hjemmesider skal informere om cookies, der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”.

Vi benytter cookies til optimering af teknisk funktionalitet

Ønsker du ikke at tillade cookies, kan du finde en vejledning her til til at slette/slå dem fra i din browser. Vælger du at slå cookies fra, kan du risikere, at hjemmesiden ikke fungerer hensigtsmæssigt for dig.

Audition "SATURDAY NIGHT FEVER" 
                   button tilmelding 3